Orange 2B Sustainable

Orange Ventures houdt van duurzaamheid. Ontwikkelingen in deze sector hebben onze warme belangstelling.

Klimaatverandering gaat ons allen aan. Ook in Nederland ontkomen we niet aan de gevolgen.

Wateroverlast in veel Gemeenten is een bekend fenomeen aan het worden. De overheid en de Gemeenten realiseren zich dat de bestaande rioleringen de afwatering soms niet meer kunnen bolwerken. Het planologisch dichtstraten van nieuwe woonwijken, het bestraten van tuinen e.d. betekenen dat regenwater maar lastig kan worden afgevoerd.

Er zijn vergaande plannen om woningeigenaren te verplichten hun eigen regenwater op te vangen en te hergebruiken.

Daarvoor zijn soms ingrijpen en dure aanpassingen nodig, met name in flatgebouwen etc. Laagbouw is een ander verhaal.

Een simpele, doeltreffende en goedkope oplossing is het opvangen van regenwater in regentonnen of ondergrondse silo’s.

Het regenwater kan voor verschillende doeleinden later worden afgetapt of in droge periodes worden verspreid over de tuin.

Orange Ventures levert op verzoek een prachtige collectie betaalbare regentonnen.